MENU
Aula_close Layer 1

Vision og Mål

Vi tror på, at mennesker lærer bedst og arbejder bedst, når de færdes i et miljø, hvor der bliver stillet krav til dem, og hvor de møder tryghed og tillid.

Vi tror, det er væsentligt at støtte børnene i troen på sig selv. De skal føle, at de hver dag har sejre for derigennem at udvikle selvtillid, selvstændighed og kre­ativitet.

Vi vil skabe et trygt arbejdsmiljø for børn og voksne og lære eleverne samar­bejde.

Vi forventer gensidig respekt og er fælles om ansvaret for bygninger, inventar og udearealer. Problemer klarer vi ved at tale sammen og finde løsninger.

Vi arbejder på, at give eleverne viden og kunnen i folkeskolens fag – praktiske som teoretiske, så vi holder et højt fagligt niveau.

Vi vil lære eleverne, at forholde sig til de budskaber de møder, og til selv at ta­ge stilling, så de derved forberedes til at være aktive deltagere i samfundet. 

Vi vil skabe respekt for færdigheder og kundskaber samt forståelse for betyd­ningen af at lære noget og af hvad det bruges til. 

Vi vil gøre eleverne medansvarlige for, at undervisningsmålene nås. Derved skal de have et handle- og ansvarsberedskab, der kan bruges i skolen, i fritiden og senere i livet. 

Vi vil skabe en organisation, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde, og udvikle sig.

 

Ud fra ovenstående idégrundlag arbejdes fortsat mod følgende mål/værdier:  

 

  • At skabe et miljø med krav, tryghed, tillid og medansvar
  • At udvikle elevernes selvtillid, selvstændighed og kreativitet
  • At lære eleverne at samarbejde
  • At give eleverne viden og kunnen i Folkeskolens fag
  • At lære eleverne, at forholde sig til budskaber og selv tage stilling
  • At skabe rammer og rum, så medarbejderne kan udvikle, udfolde og udføre deres kompetencer