MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Rosendalskolen

Velkommen på Rosendalskolen

En god skole i et attraktivt lokaleområde, hvor vi i fælleskab skal gøre det bedst mulige for områdets børn og unge, så de alle bliver så dygtige som de kan - fagligt, individuelt, selvværdsmæssigt og som en del af et kammeratfælleskab. Målet er livsduelige unge, der både har en god og udviklende skoletid og som trygt og med en god ballast fortsætter videre i den ungdomsuddannelse, der passer godt til den enkelte.

Rosendalskolen er en stor skole, men også en skole, der i afdelingerne har lokal identitet, hvor rammerne virker overskuelige, og hvor det er trygt at have sin dagligdag.

Høj faglighed og god trivsel er naturligvis hinandens forudsætninger. At det forholder sig sådan kan vi heldigvis se hver dag som del af skoledagen, og vi ser det også i nationale test, i elevernes svar i trivselsundersøgelsen, i afgangskaraktererne samt i overgangen til videre uddannelse.

At vi opnår gode ønskede resultater skyldes helt grundlæggende, at hele personalet har ambitioner på det enkelte barns og på alle børns vegne, og at børnene møder fagligt dygtige, tydelige og relationelt stærke voksne.

Kontakten mellem hjem og skole foregår flere gange om året med udgangspunkt i forældremøder, samtaler mellem skole og hjem samt i den almindelige løbende dialog. Opleves der bump på vejen for enkelte børn, grupper eller klasser, er det både skolens og bestyrelsens ønske, at vi træder tættere sammen og arbejder med tingene i den ønskede retning – et arbejde, der næsten altid kræver en fælles indsats, hvor børn og unge, forældre og skolen arbejder sammen.

Rosendalskolen arbejder med både genkendelighed og variation i skoledagen, og vi tilstræber en række traditioner gennem skoleåret i både det store fælleskab, afdelingsvist og på årgangs- og klasseniveau.

Vi nyder og ser en stor værdi i, at børn og unge på tværs af alder mødes og kan lære af hinanden.

Er der brug for besøg på, eller kontakt til, skolen er alle altid velkomne til at ringe eller kigge forbi – dette gælder såvel nuværende som nye børn, unge og forældre.

Velkommen igen og på vegne af Rosendalskolens personale

Mikael Lytken

Skoleleder