MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Udskolingen på Rosendalskolen

Når eleverne kommer i syvende klasse på Rosendalskolen, er de påbegyndt skolegangen i udskolingen. Det er tre år fyldt med blandt andet ganske almindelig tavleundervisning, men også tre år fyldt med anderledes undervisning ikke mindst projektbaseret undervisning. Projekter giver mulighed for besøg både i lokalområdet samt lidt længere væk. Undervisningen på skolen foregår i et trygt undervisningsmiljø, hvor der også er mulighed for at arbejde ude af klasselokalet, når der skal arbejdes i grupper. Der arbejdes meget på at lære eleverne selv at tage ansvar for deres læring i tæt samarbejde med lærerne.

Som i de andre afdelinger på skolen gør vi os umage for at have et tæt forældresamarbejde, da vi tror på, at kun ved fælles hjælp kan vi give eleverne en optimal skolegang. Samtidig tror vi på, at det er vigtigt, at give eleverne et stort ansvar i kommunikationen omkring deres skolegang ikke mindst til samråd, hvor vi også arbejder på at give eleven mere ansvar.

Velkommen til udskolingen vi glæder os til samarbejdet.