MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdier

På Rosendalskolen har vi 4 overordnede værdier samt 3-4 betydninger af hver værdi.

Vi ønsker at vores værdier skal være retningssættende for vores fælles dagligdag, hvor børn, unge, personale og forældre mødes med det fælles mål, at børn og unge skal blive så dygtige som de kan.

Grundtanken er også, at vi samlet set kun lykkes med opgaven for det enkelte barn og for fællesskabet, hvis vi samarbejder om en god skole i et attraktivt og godt lokalområde.

Værdierne gælder derfor på børnene og de unges vegne, men er gældende for børn, unge, personale og forældre.

Faglig udvikling er:

 • Noget alle børn har krav på
 • At have forventninger til den enkelte elev
 • At fremme nysgerrighed og kreativ tænkning
 • At øve sig hver dag

Personlig udvikling er:

 • At børn vises tillid, der bliver til selvværd
 • At alle anstrenger sig og gør sig umage
 • At man udvikler empatisk forståelse for sin omverden

Fællesskab er:

 • Ansvar for hinanden
 • Plads til forskellighed i fællesskabet
 • At have det sjovt sammen
 • God opførsel og ordentligt sprog

Samarbejde er:

 • Når vi lærer af og med hinanden
 • At udvise respekt og nysgerrighed, når vi samarbejder
 • Når vi deler og udvikler sammen

 

Velkommen på Rosendalskolen!