MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Mellemtrin

På mellemtrinet arbejdes der fortsat med stor faglig fokus for at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Der bygges videre på de grundlæggende færdigheder og kompetencer, der blev arbejdet med i indskolingen, og at disse kan anvendes til at løse mere komplekse problemstillinger.  Vi arbejder med at skabe relevante læreprocesser for den enkelte og strukturerede samarbejdsprocesser. Eleven begynder at forstå sig selv og sin vigtige rolle i fællesskabet. Vi har fokus på sociale fællesskaber og konstruktiv adfærd, da dette er helt centralt for elevernes udbytte og trivsel i skolen.

Vi har fokus på det digitale område, og vi ser det som et fælles ansvar, at forberede eleverne til den digitale fremtid. Skolen har indkøbt Chromebooks til alle elever på mellemtrinet, som er til rådighed i skoletiden. Eleverne kan tilgå årsplaner og undervisningsforløb på Min Uddannelse, hvor også forældre kan orientere sig og kigge med over skulderen.

Kroppen skal også have det godt. Bevægelse og fysisk aktivitet er på Rosendalskolen en integreret del af skoledagen - det giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse. Desuden er der fokus på fællesleg og aktiviteter i pauserne.

Vi bestræber os på at lave skole, hvor eleverne går glade i skole og går glad hjem - et fælles ansvar for skole, elever og forældre.

I er altid velkomne til at kontakte skolens ledelse ved yderligere spørgsmål eller hvis I gerne vil besøge vores skole.

Med venlig hilsen

Gitte Rod Sørensen

Afdelingsleder mellemtrin