MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling og SFO

Skolestarten er en af de markante begivenheder, som både børn og forældre ser frem til med glæde og forventning. Forældrene forventer, at skolen er et godt sted at være. Et sted hvor børnene i et trygt miljø og gode rammer vil trives socialt og samtidig få en god faglig indlæring af kvalificerede lærere og pædagoger.

For at det lykkes, er det nødvendigt med et tæt forældresamarbejde, hvor forældrene deltager aktivt og yder deres bidrag i forbindelse med barnets skolegang, så vi sammen for skabt de bedste rammer

for børnenes trivsel og læring.

Vi har fokus på læring og trivsel for alle vores elever og vægter gennemgående voksne i alle klasser, som har mange timer i de enkelte klasser. 

Vi har fokus på en synlig ledelse for både børn og voksne, hvor dialog er et vigtigt element i forhold til at skabe den bedste skole for børnene.

Kontakt afdelingsleder Lars Albrechtsen ved yderligere spørgsmål eller hvis I gerne vil besøge vores skole.

Med venlig hilsen

Lars Albrechtsen

Indskolingsleder

Når jeres barn starter i vores skole, starter rigtig mange af børn også i vores skolefritidsordning. Det er spændende og måske er familien lidt nervøse for, at deres barn skal starte to steder samtidig.

Hos os er vi begunstiget af et godt og nært samarbejde med de omkringliggende børnehaver, som bruger vores lokaler og legeplads til at lave Spirehold i. Dette er med til at give en god overgang fra børnehave til skole og SFO.

Vi ser gerne, at børn og forældre kommer på besøg inden en opstart, således at vi kan vise og fortælle mere om vores SFO og de daglige rytmer.

Vore pædagoger er med i skoledelen, hvilket er med til give en god sammenhæng mellem skole og SFO, hvilket er med til give tryghed for børnene.

Vores SFO er delt op i to fysisk adskilte afdelinger. 0. – 1. klasseafdelingen deler lokaler med børnehaveklasserne, hvilket er med til at give overblik og tryghed for børnene. De ældste børn i 2. – 3. klasse har egen bygning beliggende lige op ad skolen.

Vi har fokus på børnenes trivsel og læring i samarbejde med jer forældre. Et aktivt og tæt samarbejde sammen er vigtige parametre for at få et godt skole- og SFO liv.

I hverdagen arbejder vi i SFO’en med den kommunale Mål- og Indholdsbeskrivelse med 6 kernepunkter i fokus:

  • Personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Sprog og kommunikation
  • Sundhed og bevægelse
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener

Se mere om vores SFO under vores Velkomst folder.

Kontakt SFO Leder Per Hvidbak Østergaard for yderligere oplysninger eller hvis I gerne vil besøge vores SFO.