MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejen

Vision

At være med til at styrke, at skolebørn i Mariagerfjord Kommune træffer sunde valg

 

Sundhedsplejens tilbud på skolerne

 

Ekstra indsats

Indskoling

0. klasse: Sundhedssamtale med barnet, hvor forældre er inviteret med. Under samtalen laves der undersøgelser* og motorisk screening af barnet.

1. klasse: Sundhedsundervisning – Panda Sund. Højde og vægt måles i denne sammenhæng.

Der kan tilbydes yderligere samtaler, hvis barnet eller familien har behov for ekstra indsats fra sundhedsplejersken.
Mellemtrin

5. klasse: Undervisning: Dreng/pige. Her samarbejdes med klasselæren om de temaer under dette emne der fylder mest for denne klasse således at undervisningen kan tage højde for det. Eleverne kommer over til individuel samtale. Der laves undersøgelser*

Sund. Højde og vægt måles i denne sammenhæng. Der kan tilbydes yderligere samtaler, hvis barnet eller familien har behov for ekstra indsats fra sundhedsplejersken. Undersøgelser af syn, hørelse, højde og vægt m.m. kan foretages efter behov.
Udskoling 8. klasse: Sundhedssamtale med den unge samt undersøgelser*. Tilbud til skolerne om Projekt Sund Sex, samarbejde med Sexualisterne fra Mariagerfjord Ungdomsskole. Der tilbydes yderligere samtaler, hvis barnet/den unge eller familien har behov for ekstra indsats fra sundhedsplejersken.

 

Mål for skolesundhedsplejen

  • at vi kendes på høj faglighed og let tilgængelighed og bliver brugt af forældrene, børn og lærere til stort og småt 
  • at vi ser og vurderer alle børn. Og at der er lavet handlingsplaner for børn med behov
  • at vi sikrer, hvert eneste barn ses som en helhed, og at vi har fokus på, hvad der er særligt godt ved det enkelte fysisk, psykisk, socialt og åndeligt
  • at vi tager det enkelte barn alvorligt og taler barnets sag
  • at vi møder børn og forældre med anerkendelse.

 

Om Sundhedsplejen

Sundhedsplejersken arbejder i henhold til Sundhedsloven og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2011)

”Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse”. Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en børnepolitik samt en familiepolitik. Sundhedsplejen arbejder i henhold til disse politikker.

 

Om Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken er ansat i Fagenheden Børn og Familie. En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske med en 1½-årig videregående uddannelse.

 

En sundhedssamtale

En sundhedssamtale tager udgangspunkt i et samtaleark som barn og familie forinden har udfyldt. Formålet er at vurdere barnets/den unges sundhedstilstand og trivsel. På baggrund heraf iværksættes vejledning, støtte og henvisning efter behov. Gennem dialog og anerkendelse arbejdes der med at barnet/den unge reflektere over egen sundhed og livsstil og herigennem kan øge sin handlekompetence.

 

Sundhedsundervisning

Foregår i gruppe eller klasse. Undervisningen planlægges i samarbejde med læreren. Emnerne kan være ”Kost og motion”, ”venskaber”, ”pubertet” mm. Undervisning i ”alkohol og rusmidler” varetages af Ungdomskonsulenterne. 1.klasse tilbydes sundhedsundervisning i form af Panda Sund. Skolerne får tilbud om Projekt Sund Sex, som er et samarbejde med sexualisterne fra Mariagerfjord Ungdomsskole.

 

Undersøgelser

Synstest foretages i 0., 5., og 8. klasse, samt ved behov

Høretest foretages i 0. klasse og 8. klasse., samt ved behov.

Farvesyn fortages i 0., ved usikkerhed gentages på et andet klassetrin.

Højde og vægtmåling foretages i 0., 1., 5. og 8. klasse.

Ryggen vurderes i 0., 5. og 8. klasse

Undersøgelser med henblik på vurdering af barnets motoriske udvikling foretages i 0. klasse